Ziraat Bankası Personelinin Zimmet Suçu İşlemesi…

YARGITAY 5. Ceza Dairesi E:2007/5263 K:2011/23032 T:31.10.2011

ZİRAAT BANKASI PERSONELİNİN ZİMMET SUÇU İŞLEMESİ

5411 s. Yasa m. 160

…Dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulu’nun 04.05.2010 gün ve 2009/7-223 Esas, 2010/104 ve 08.02.2005 gün ve 2004/5-146 Esas, 2005/7 sayılı kararlarında vurgulandığı üzere; 25.11.2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4603 sayılı Yasanın 1. maddesinin 2 ve 5. fıkraları uyarınca, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Emlak Bankası ile birlikte özel hukuk statüsüne tabi tutularak anonim şirket haline dönüştürülmek suretiyle, personeli hakkında 233 ve 399 sayılı KHK.lerin uygulanması olanağı ortadan kaldırılmış… Devamı…

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir