Yurt içinde sahip olunan varlıklara ilişkin olarak 5811 sayılı Kanun kapsamında beyanda bulunulan ve ödenen verginin, sermayeye ilave şartının yerine getirilmemesi nedeniyle diğer vergi borçlarına mahsup edilip edilmeyeceği hk.

Share

Bir cevap yazın