YILIN DANIŞTAY İÇTİHADI 2013 OYLAMA SONUÇLARI

(Yılın İçtihadı Seçimi 2013 etkinliğinde aday kararların belirlenme süreciyle ilgili bilgileri ve diğer aday içtihatları görmek için buraya tıklayınız. )

1 – Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliği adli makamları olumsuz etkileyeceğinden yürütmenin durdurulması gerektiği. 10. Daire 2013/8108 E. YD. KARAR METNİ 57 OY (%21.67)

2 – İmar planında yol ve otopark olarak belirlenip kamulaştırılmayan taşınmaz bedelinin ödenmesi gerektiği. 6. Daire 2011/8152 E. 2013/2702 K. KARAR METNİ 41 OY (%15.59)

3 – Devletin vatandaştan haksız olarak fazla aldığı ödemeyi faiziyle birlikte ödemesi gerektiği. 8. Daire 2010/9130 E. 2013/302 K. KARAR METNİ 36 OY (%13.69)

4 – İdarenin yanlış yönlendirmesi ile dava açma süresini kaçıran davacının davasının reddedilemeyeceği. 12. Daire 2011/3449 E. 2013/641 K. KARAR METNİ 25 OY (%9.51)

5 – Hukuka aykırı imar planına göre ruhsat veren idarenin yıkıma konu taşınmaz bedelini ödemesi gerektiği. 14. Daire 2011/14794 E. 2013/1444 K. KARAR METNİ 23 OY (%8.75)

6 – İrtikap sucundan meslekten çıkarılan memurun beraat etmesinin mesleğe dönmesi için yeterli olmadığı. 12. daire 2010/5768 E. 2013/661 K. KARAR METNİ 19 OY (%7.22)

7 – Gıda Mühendisleri Odasının başörtülü fotoğrafı kabul etmemesinin hukuka aykırı olduğu. 8. Daire 2013/413 E. YD. KARAR METNİ18 OY (%6.84)

8 – Limited Şirketten tahsili gereken vergi borcunun şirket ortağı adına tahakkuk ettirilemeyeceği 7. Daire 2010/176 E. 2013/1030 K. KARAR METNİ 16 OY (%6.08)

9 – Terör örgütü operasyonu sırasında tarlası ve ağaçları zarar gören kişiye tazminat ödenmesi gerektiği. 15. Daire 2012/2423 E. 2013/2394 K. KARAR METNİ15 OY (%5.70)

10 – Ceza infaz kurumunda Jeoloji mühendisi olan memura başka kuruma nakil için muvafakat verilmesi gerektiği. 5. Daire 2012/10984 E. 2013/76 K. KARAR METNİ13 OY (%4.94)

Kullanılan Toplam Oy: 263

Share

Bir cevap yazın