YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA, HACZİN DÜŞMESİ, SUÇ…

T.C
YARGITAY
9.CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2013/12082
KARAR NO: 2014/1388
KARAR TARİHİ:10.02.2014

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

20.08.2008 tarihinde haciz işlemi yapılarak sanığa yediemin sıfatıyla teslim edilen hacizli malların satış günü satış mahallinde hazır edilmedikleri 14.01.2010 tarihli tutunakla tespit edilmiş ise de; suç tarihinde yürürlükte bulunan 6352 sayılı Kanunun 21 ve 22. maddeleri ile değişiklikten önceki İİK’nın 106 ve 110. maddeleri gereği hacizli taşınır malların satışının hacizden itibaren bir yıllık süre içerisinde istenmemesi halinde haczin başka bir işleme gerek kalmaksızın kalkacağı ve muhafaza görevini kötüye kullanma suçunun hukuka aykırılık öğesinin oluşmayacağı gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre de;

Kesin nitelikteki mahkumiyetinin tekerrüre esas olamayacağı ve başka mahkumiyeti de bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında TCK’nın 58. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 10.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — 27 Kas 2014, 09:04 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 321


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.