Yaş Düzeltme, Kardeşle Aradaki Yaş Farkının Gözetilmemesi…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
Esas No : 2011/7802
Karar No : 2011/10106

Yaş Düzeltme, Kardeşle Aradaki Yaş Farkının Gözetilmemesi…

…Hakimin nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken, kayıtlar arasında çelişki meydana getirmemeye ve hayatın doğal akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermesi gerekirken, bu hususlara dikkat edilmeksizin nüfus kayıtlarında çelişki meydana getirecek şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı görülmüştür…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın