Yargılama Giderleri Hesaplama Programı (6100 s. Yeni HMK)

23/10/2011 Tarihli Güncelleme:
Sitemize “Yargılama Giderleri Hesaplama Programı” servisi eklendi. Bu program ile kullanıcı hukuk davası açılması sırasında adliye veznesine yatırılması gereken toplam masrafı kolaylıkla öğrenebilecektir. 6100 sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile hukuk sistemimize giren “gider avansı” kurumuna göre, davacı davanın ilk açılışı esnasında yargılama giderlerini avans olarak mahkeme veznesine yatırmalıdır. Dava sonunda yatırılan miktarı aşan gider var ise fark sonradan tamamlanacak; yatırılan miktarın altında gider olur ise fark iade edilecektir. İşte bu program ile davanın ilk açılışında yatırılması gereken toplam harç ve gider avansı kolaylıkla hesaplanabilmektedir. “Programa git…”


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.