Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi, Onaysız Tercüme Evrakı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  Esas No : 2010/20334 Karar No : 2011/20292
5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 53. maddesinde tenfiz dilekçesine eklenecek belgeler belirtilmiş olup, bu hükme göre yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi ile, ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunludur…

Devamı…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.