Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi, Onaysız Tercüme Evrakı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  Esas No : 2010/20334 Karar No : 2011/20292
5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 53. maddesinde tenfiz dilekçesine eklenecek belgeler belirtilmiş olup, bu hükme göre yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi ile, ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunludur…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın