Vergi incelemeleri sonucunda ortaya çıkan vergi, ceza ve gecikme faizlerinin yapılandırılması sonrasında vergi aslı, ceza, ve gecikme zammı/faizi tutarlarının ve birleşme sonucunda şirketin eski ortaklarının vergi taahhütleri mutabakatı çerçevesinde yaptıkları ödemelerin kayıt nizamı hk.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.