Velayetin Anne ve Babadan Alınıp Babaanneye Verilmesi…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
Esas No : 2011/12018
Karar No : 2011/22739

Davacı M… tarafından davalı A…’e karşı açılan velayet davasında, 20/2/2000 tarihinde doğan küçük U…’in velayetinin davalı babadan alınarak davacı babaanneye verilmesinin talep edildiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Devamı…

Share

Bir cevap yazın