Velayetin Anne ve Babadan Alınıp Babaanneye Verilmesi…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
Esas No : 2011/12018
Karar No : 2011/22739

Davacı M… tarafından davalı A…’e karşı açılan velayet davasında, 20/2/2000 tarihinde doğan küçük U…’in velayetinin davalı babadan alınarak davacı babaanneye verilmesinin talep edildiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Devamı…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.