Vekalet Ücreti Konusunda Bir Karar Verilmemesi…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
Esas No : 2011/12391
Karar No : 2011/17419

Vekalet Ücreti Konusunda Bir Karar Verilmemesi…

Dava dilekçesinde 138.00 TL tazminatın tahsili için yapılan takibe itirazın iptali ile %40 tazminatın masraflarla birlikle davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne kesin olarak karar verilmiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 25/5/2011 tarihli yazısı ile HUMK. nun 427/6. maddesi uyarınca kanun yararına bozma isteminde bulunulmuştur.

Devamı…

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir