TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ATAMASI GECİKEN ÖĞRETMENE TAZMİNAT…

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/984  KARAR NO: 2013/796

Davacı vekili, davalı E…’un sürücüsü, davalı H…’in işleteni olduğu ve davalı … Sigorta’ya ZMSS poliçesi ile sigortalı olan aracın, yaya olan müvekkiline çarpması sonucu müvekkilinin yaralandığını belirterek kaza nedeniyle öğretmenlik mesleğine bir yıl geç başlayacak olması ve diğer maddi zararların tazmini için 4.000 TL maddi ve 2.500 TL manevi tazminatının kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini toplam 14.125,77 TL.ye yükseltmiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın