Telefon Borcunun Ödenmemesi Halinde Faiz İşletilmesi…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
Esas No : 2010/19122
Karar No : 2011/11578

Telefon Borcunun Ödenmemesi Halinde Faiz İşletilmesi…

…Davacı, davalının telefon abone sözleşmesinden doğan borcunu ödemediği için 232.47 TL alacağın 3095 sayılı yasanın 2/II maddedeki faiz oranı ile tahsili için icra takibi yaptığını, itiraz üzerine Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduğunu, hakem heyetinin alacağın yasal faizi ile tahsiline karar verdiğini oysa alacağına 3095 sayılı Kanuni faiz ve Temerrüt faizine ilişkin Kanunun 2/II maddesinde belirtilen oranda faiz istenebileceğini belirterek Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptalini istemiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın