TAŞIT KREDİSİNE YENİ ÖDEME PLANI, BORCUN YENİLENMESİ(TECDİD)

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2012/11-666 KARAR NO: 2013/238

…Davacı vekili, müvekkili ile davalılar arasında 12.03.1999 tarihinde “Taşıt Kredisi Borçlanma ve Rehin Sözleşmesi” akdedildiğini, geri ödemelerin düzenli olmaması üzerine ihtarname gönderilerek icra takibine başlandığını, borçluların mağdur olmaması için yeni bir ödeme planı hazırlanarak ödeme taahhütnamesi düzenlendiğini, borçluların yine ödememesi üzerine ihtarnamenin ardından icra takibine başlandığını, takibin itiraz üzerine durduğunu ileri sürerek, 8.859.291.988.-TL’nın davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın