TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2011/10268 E.N , 2012/19 K.N.

TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

…Dava, taşınmaz mal ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Davacı vekili, taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini, davalılar ve birleşen davanın davacıları H… A… ve H… A… ise kat mülkiyeti kurulmak suretiyle ortaklığın giderilmesini istemiş, mahkemece satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın