TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2011/10403 E.N , 2012/219 K.N.

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT, ZARARIN SAPTANMASINDA KULLANILAN YÖNTEM

…Davacı gerçek kişi, 12.10.2006 tarihli dilekçesiyle K… köyü 914 sayılı parseli 28.02.1986 tarihinde satın aldığı ve adına tapuya kayıt ettirdiği, satın aldığı tarihte orman ile ilgisi olmadığına ilişkin şerh bulunmadığı halde, satın almasından 16 yıl sonra kısmen orman kadastrosu sınırları içine alındığı, orman kadastrosunun iptali istemiyle açtığı davanın red edildiği, Orman Yönetimi tarafından açılan tapu iptal tescil davasının kabulüne ilişkin davanın ise kabul edilerek, adına olan tapu kaydının iptal edildiği, bu şekilde zarara uğradığı iddiasıyla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasal faziziyle birlikte 5000,00.- TL maddi, 2500,00.- TL manevi tazminatın davalı Hazineden alınarak kendisine verilmesini istemiş…

Devamı…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.