Tapu iptali ve tescil,tazminat

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO : 2011/14-609
KARAR NO: 2011/744

…Dava, taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil, ikinci kademedeki istek tazminat istemine ilişkindir. Davalı Süleyman, vekil olan diğer davalının hile ile kendisinden vekaletname aldığını ve azile rağmen vekalet görevini sürdürdüğünü, satışın sonuç doğurmayacağını, açılan davanın reddini savunmuştur. Diğer davalı Mustafa, satışın verilen yetkiye dayanılarak yapıldığını ve geçerli olduğunu, mülkiyet nakline ilişkin istemin kabulünü, bedele ilişkin istemin reddini savunmuştur. Mahkemece, mülkiyet aktarımı isteminin reddine, tazminata yönelik davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmü davacı temyiz etmiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın