TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO : 2011/1-614
KARAR NO: 2011/714

…Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; davacının çekişme konusu 1059 ada 5 parsel sayılı taşınmazdaki 14 nolu bağımsız bölümü satış suretiyle dava dışı Hüseyin Şahin’e temlik ettiği, onun da anılan taşınmazı davalıya 09.02.2005 tarihinde yine satış yolu ile devrettiği anlaşılmaktadır. Davacı, dava dışı İbrahim Şahin’den aldığı borca karşılık taşınmazın dava dışı Hüseyin Şahin’e devredildiğini, borcunu ödediği halde taşınmazın geri verilmeyerek davalıya temlik edildiğini ileri sürerek, eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın