Tapu İptali Tescil, Direnme Kararının Usule Aykırılığı…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2011/1-623 KARAR NO: 2012/3

TAPU İPTALİ TESCİL
ÖNCEKİ HÜKÜM DEĞİŞTİRİLEREK DİRENME KARARI VERİLMESİ

…Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; miras bırakanın çekişme konusu 101 ve 311 (eski 102) parsel sayılı taşınmazları 26.08.1977 tarihli akitle ölünceye kadar bakma koşuluyla oğlu davalıya temlik ettiği anlaşılmaktadır…

Devamı…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.