Tapu İptali Tescil, Direnme Kararının Usule Aykırılığı…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2011/1-623 KARAR NO: 2012/3

TAPU İPTALİ TESCİL
ÖNCEKİ HÜKÜM DEĞİŞTİRİLEREK DİRENME KARARI VERİLMESİ

…Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; miras bırakanın çekişme konusu 101 ve 311 (eski 102) parsel sayılı taşınmazları 26.08.1977 tarihli akitle ölünceye kadar bakma koşuluyla oğlu davalıya temlik ettiği anlaşılmaktadır…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.