TAKSİR VE BİLİNÇLİ TAKSİR AYRIMININ NASIL YAPILACAĞI…

YARGITAY 12. Ceza Dairesi  Esas No: 2012/7892 Karar No: 2013/2056

İstisnai bir kusurluluk şekli olan taksir, 5237 sayılı TCK’nın 22/2. maddesinde “dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Toplumsal yaşamda belli faaliyetlerde bulunan kimselerin başkalarına zarar vermemek için bir takım önlemler alması ve bazı davranış kurallarına uyma zorunlulukları bulunmaktadır…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın