Takas Odaları Aracılığıyla İbraz Edilen Çekler…

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
Esas No : 2011/13319
Karar No : 2011/12779

Takas Odaları Aracılığıyla İbraz Edilen Çekler…

Dava; kaynağını 3167 sayılı Yasanın 10. maddesinden alan her çek yaprağı için muhatap bankanın sorumlu olduğu miktar için girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir.

Devamı…

Share

Bir cevap yazın