TAKAS, MERCİCE DİKKATE ALINMASI, İLAMA BAĞLI ALACAK, TAKİP

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2003/16387
KARAR NO. 2003/20330
KARAR TARİHİ. 20.10.2003

> TAKİP HUKUKU BAKIMINDAN TAKAS ( Takasa Konu Alacak İlama Bağlı ise ya da İİK.nundaki Belgelere Dayalı Kesinleşmiş Takip ise Takasın Mercice Dikkate Alınabilmesi )

>TAKASIN MERCİCE DİKKATE ALINMASI ( Takasa Konu Alacak İlama Bağlı ise ya da İİK.nundaki Belgelere Dayalı Kesinleşmiş Takip ise Takasın Mercice Dikkate Alınabilmesi )

> İLAMA BAĞLI ALACAK ( Takasa Konu Alacak İlama Bağlı ise ya da İİK.nundaki Belgelere Dayalı Kesinleşmiş Takip ise Takasın Mercice Dikkate Alınabilmesi )

> KESİNLEŞMİŞ TAKİP ( Takasa Konu Alacak İlama Bağlı ise ya da İİK.nundaki Belgelere Dayalı Kesinleşmiş Takip ise Takasın Mercice Dikkate Alınabilmesi )

2004/m.68

ÖZET: Takip hukuku bakımından takas; alacak ilama bağlı ise, ya da İİK’nın 68. maddesinde sayılı belgelere dayalı kesinleşmiş takip ise mercice dikkate alınabilir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Takas, sınırlı yetkili İcra Tetkik Merciinde takip hukuku bakımından kural olarak üç halde nazara alınabilir. Bunlar;
1-Takasa konu alacak İİK.nun 68. maddesindeki belgelere dayalı bulunuyorsa,
2-Bu alacakla ilgili olarak takip yapılmış ve kesinleşmiş ise,
3-Alacak ilama bağlanmış durumda ise,

Somut olayda alacak ilama bağlanmamış ise de takasa konu olan alacakla ilgili icra takibi kesinleştiğinden bu alacağın takası istenebilir. ( Hukuk Genel Kurulu 1994/251-593 sayılı ve 12.10.1994 tarihli kararı )

Mercice aksine düşünce ile takas talebinin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 20.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — 22 Kas 2014, 15:42 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 166Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.