Posts Tagged: taksimetre muayene yönetmeliğinde değişiklik

Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklik metninde “İlk muayenenin geçerlilik süresi üç yıldır. Birinci fıkranın (a) bendine göre ilk muayenesi yapılmış taksimetrelerin taksiye montajının yapılması halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın en geç beş iş günü…Continue Reading →