SÖZLEŞMENİN YERİNE GETİRİLMEMESİ, CEZAİ ŞARTIN TAZMİNİ…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2012/19-670 KARAR NO: 2013/171

Dava, bayilik sözleşmesiyle belirlenen eksik ürün alımı hali için öngörülen cezai şartın tahsili istemine ilişkindir. Davalı vekili, sözleşme ile belirlenen tonaj taahhütlerinin hiçbir zaman yerine getirilmediğini, ödemelerin ihtirazı kayıt konulmadan kabul edildiğini, sözleşme süresince cezai şartın uygulanmadan ticari ilişkinin devam ettirildiğini bildirerek davanın reddini istemiştir. Mahkemece, taraflar arasındaki uyuşmazlığın sözleşmeyle eksik ürün alımı için öngörülen cezai şartın istenip istenemeyeceği noktasında toplandığı, …

Devamı…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.