Soyadına İkinci Bir Soyadının İlave Edilmesi İstemi…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
Esas No: 2011/7038
Karar No: 2011/8854

…Davacı dava dilekçesinde; Tokgöz soyadına ikinci bir soyad olarak Sauerbrey soyadının ilave edilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ve hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir