Şirketin bağlı olduğu yurt dışında mukim holding şirketten sağlanacak gayrinakdi teminat karşılığında ödenecek garanti/teminat ücretinin tevkifata tabi olup olmadığı hk.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.