Şirket ortağının ikametgahı için şirket adına kiralanan gayrimenkule ait kira ödemelerinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

Bir Cevap Yazın