Şirket ortağının ikametgahı için şirket adına kiralanan gayrimenkule ait kira ödemelerinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.