Şirket aktifinde kayıtlı varlık ve hakların tamamının başka bir şirkete intikali işleminin devir kapsamında olup olmadığı hususu hk.

Bir Cevap Yazın