SİGARA İÇİLEBİLİR ALAN YAPILMASI, İMAR KİRLİLİĞİ SUÇU


T.C
YARGITAY
4.CEZA DAİREESİ
ESAS NO: 2012/16237
KARAR NO: 2012/28544
KARAR TARİHİ:03/12/2012

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın, sigara yasağı nedeniyle müşterilerinin oturacağı, kahvehaneye bitişik 20 metre kare alanı olan, beton kolonlu, üzerine tabliye betonu kapatılmış, etrafı kısmen 60 cm yüksekliğinde tuğla duvarları ile örülü yer yapmaktan ibaret eyleminin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesindeki bina tanımı da dikkate alındığında 5237 sayılı TCK’nın 184/1. maddesine uyduğu, imar kirliliğine neden olma suçunun oluştuğu gözetilmeden, yasal ve yeterli olmayan bilirkişi raporuna dayanılarak yapının bina niteliğinde olmadığı şeklindeki gerekçe ile beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve katılan …Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 03/12/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 30 Kas 2014, 18:11 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 108


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.