SANIKLARA GECE 21:00 DAN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI…

YARGITAY 6. Ceza Dairesi
Esas: 2008/2546
Karar: 2009/10204

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanık Y…’ın aşamalarda değişmeyen atılı suçu işlemediğine ilişkin savunmasının aksine, yüklenen suçu işlediğine dair, diğer sanık M…n’in soyut suç atması dışında yeterli, kesin inandırıcı ve hukuka uygun kanıtlar karar yerinde gösterilip tartışılmadan, yazılı şekilde hükümlülüğüne karar verilmesi,

Kabule göre de;

5237 sayılı TCY’nın 50. maddesinin 1.fıkrasında, seçenek yaptırımlar ana başlığı altında sayılmış bulunan (a,b,c,d,e,f) bentlerine birer alt başlık olarak yer verilmiş olması,böylece uygulayıcıya geniş bir alanda benzeri yaptırımları belirleme ve uygulama yetkisinin de tanındığı açık olmakla birlikte; somut olayın özelliklerine ve maddenin düzenleme amacına uygun yorum yapılarak yaptırım belirleme zorunluluğunun bulunduğu,bunun da öncelikle suçluyu ya da toplumu,kimi zaman her ikisini de korumaya yönelik bir güvenlik tedbiri niteliğini taşıması gerektiği gözetilmeden, Anayasal bir hak olan dolaşım özgürlüğünü sınırlayıcı ve cezanın konutta infazı sonucunu doğuracak şekilde “sanıkların gece saat:21.00 den sonra sokağa çıkmalarının yasaklanmasına yönelik” yazılı biçimde uygulama yapılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar …savunmanlarının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 15.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 26 Kas 2014, 15:03 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 70


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.