SAHTE DİPLOMAYI NOTERE GÖTÜRÜP ASLI GİBİ ONAYLATMA…

YARGITAY 11. Ceza Dairesi  Esas No: 2010/15230 Karar No: 2013/118

Sanık tarafından …26. Noterliğine 02.11.2006 gün ve 8485 yevmiye numarası ile tasdik ettirilen …Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisans Diplomasının 1512 sayılı Noterlik Kanununun 82 ve devamı maddeleri uyarınca düzenleme şeklindeki belgelerden olmaması ve noter onayında da bir sahtecilik bulunmaması nedeniyle “kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belge” niteliğinde olmadığı…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir