Ruhsat Sahibinin Vefatı Halinde Silahın Mirasçılara Geçmesi

YARGITAY 8. Ceza Dairesi E:2011/3385 K:2011/9431 T:14.09.2011

Zoralım

Özet
Taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilen kişilerin vefatı halinde, bu kişilere ait silahın mirasçılarının tümünün muvafakati ile aralarından birine, kanuni bir engel yok ise devri sağlanır. Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde vali, bu hususta verilecek yargı kararına kadar geçerli olmak üzere silahı mirasçılardan birinin adına geçici olarak ruhsata bağlayabilir. Bu işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere silahın idareye teslimine karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir. Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.