Resmi Belgede Sahtecilik, Suçun Unsurları…

YARGITAY 11. Ceza Dairesi E:2011/5886 K:2011/7488 T:11.07.2011

Resmi Belgede Sahtecilik
Suçun Unsurları

Özet
Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için sahte belgenin usulüne uygun biçimde düzenlenmesi, buna göre de belgeyi düzenleyen kurumun ismi, kaşesi, mühür ve yetkili memurun imzası gibi bulunması zorunlu olan öğeleri içermesi yanında hukuki sonuç doğurmaya elverişli olması da gerekmektedir.

5237 s. Yasa m. 204 Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.