Rekabet Kurumu’ndan Sahibinden.com’a dev ceza!

Rekabet Kurumu Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye (sahibinden.com) 10.680.425,98 TL idari ceza verdi.

Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a dev ceza!

Rekabet Kurulunca, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ’ye (sahibinden.com) aşırı fiyatlama yoluyla hakim durumunu kötüye kullanması nedeniyle 10 milyon 680 bin 425,98 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Rekabet Kurulu tarafından, “sahibinden.com”un vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik online platform hizmeti pazarlarında aşırı fiyat uygulamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un “hakim durumun kötüye kullanılması” ile ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda toplanan delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirildi.

Kurulda, oy çokluğuyla şirketin bu pazarlarda aşırı fiyatlama yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı kararına varıldı.

Bu nedenle “sahibinden.com”a 10 milyon 680 bin 425,98 lira idari para cezası verilmesine oy çokluğuyla gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verildi.

 

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.
Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin
Nihai Kararın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un
49. Maddesi Uyarınca Açıklanması
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin vasıta ve emlak satış/kiralama
hizmetlerine yönelik on-line platform hizmeti pazarlarında aşırı fiyat uygulamak suretiyle
4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen
soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı
savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek,
01.10.2018 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 18-36/584-285 sayı ile aşağıdaki
nihai karar alınmıştır:
– Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin, vasıta satış hizmetlerine
yönelik on-line platform hizmeti ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik on-line
platform hizmeti pazarlarında hâkim durumda bulunduğuna oybirliği ile,
– Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin bu pazarlarda aşırı
fiyatlama yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi çerçevesinde hâkim durumunu
kötüye kullandığına oyçokluğu ile,
– Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti
Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye
Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2017
mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi geliri üzerinden,
– Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye 10.680.425,98TL
idari para cezası verilmesine oyçokluğu ile,
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı
yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.

Comments are closed.