Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Taşınmaz özelleştirilmesi

30 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete Sayı : 29252
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH             :    29/1/2015

KARAR NO    :    2015/ÖİB-K-03

KONU              :    Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) 05/01/2015 tarih ve 000002 sayılıyazısına istinaden,

1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “Van ili, Tuşba ilçesi, Yeşilsu Mahallesi, 782 no.lu parseldeki 4.800,00 m² yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde 98.000.- (Doksansekizbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet KOLTAŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet KOLTAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluşlehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

 

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir