Ortak alana yapılan müdahale…

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2011/10697 E.N , 2012/110 K.N.

ORTAK ALANA YAPILAN MÜDAHALE

…Davacılar vekili dava dilekçesinde; anataşınmazda bağımsız bölüm maliki olan davalıların kat mülkiyeti kanununa, anayapının tasdikli mimari projesine ve yönetim planına aykırı olarak anataşınmazın ortak yerlerinden olan bahçeye müdahale edip bu yeri otopark haline getirdiklerini ileri sürerek haksız müdahalenin önlenmesini, bahçenin projesine uygun eski haline getirtilmesini istemiş; mahkemece söz konusu müdahalenin 26.07.2009 günlü kat malikleri kurulunca alınan karar uyarınca otopark haline getirtildiği; bu kararın kat mülkiyeti yasasının 42.maddesi kapsamında olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın