Kilometresi 200 Bin olan aracı 68 Binde diye sattı, Yargıtay dolandırıcılık dedi

Yargıtay Kilometresi 200 Bin olan aracı 68 Binde diyerek satan kişinin eyleminin nitelikli dolandırıcılık olduğuna hükmetti.

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin önüne gelen olayda, sanık sahibinden.com isimli internet sitesine  Volkswagen marka aracın 68.000 km’de olduğunu belirten satış ilanı verdi. Şikayetçi ilanı görerek sanığı aradı ve aralarındaki anlaşma sonucu aracı satın aldı. Ancak aracın yetkili servise götürülmesi ile, aracın kilometre saatinin değiştirildiği ve 200.617 kilometrede olduğu anlaşıldı. Müştekinin şikayetçi olması üzerine konu yargıya intikal etti. Yerel mahkemenin nitelikli dolandırıcılıktan sanığı mahkum eden kararını Yargıtay 15. Hukuk Dairesi onadı.

Günümüzde yaygın bir dolandırıcılık yöntemi olan kilometresi düşük araç satma eyleminin nitelikli dolandırıcılık olduğu yönünde bu ve benzeri kararlar müştekilere umut ışığı oldu.

Kararara Haber

YARGITAY 15. Ceza Dairesi         
2018/541 E. 
2018/8268 K.

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık

HÜKÜM : TCK’nın 158/1-h, 168/1, 62/1, 50/1-a, 52/2-4 maddeleri gereğince mahkumiyet 

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Grup Ticaret Limited Şirketinin yetkilisi olan sanığın, sahibinden.com isimli internet sitesine plakalı Volkswagen marka aracın 68.000 km’de olduğunu belirten satış ilanı verdiği, katılanın ilanı görerek sanığı aradığı ve aralarındaki anlaşma sonucu katılanın aracı satın aldığı ancak aracın yetkili servise götürülmesi ile, aracın kilometre saatinin değiştirildiğinin ve 200.617 kilometrede olduğunun tespit edildiği, bu suretle sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; tüm dosya kapsamına göre sanığın mahkumiyetine yönelik mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiştir.

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 20/11/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir