Karşılıksız çek verip mal alanlar dolandırıcılık suçundan cezalandırılacak

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin verdiği karara göre, karşılıksız çek verip mal alanlar artık dolandırıcılık suçundan cezalandırılacak.

Kararda “sanığın yetkilisi olduğu şirkete satmış olduğu mallar karşılığında 44.155 TL bedelli çek aldığını ancak çekin karşılıksız çıktığını, iş yerine gittiğinde kapatılmış olduğunu ve kendisi gibi başka mağdurların da olduğu beyan etmiş olması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkartılması açısından öncelikle beyanlarda geçen hususların araştırılması, sanığın şirketinin faaliyet alanı tespit edilerek herhangi bir faaliyeti olup olmadığının tespit edilmesi, katılan beyanındaki söz konusu çekin akıbetinin araştırılması yine bu şekilde kesilen başkaca çek olup olmadığının sorulması, sanık hakkında bu yönüyle açılmış veya soruşturulan herhangi bir dava dosyaları olup olmadığının araştırılarak toplanan delillerin sonucuna göre sanığın baştan itibaren dolandırıcılık kastı ile hareket edip etmediğinin tespiti gerekir” diyen daire yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

Buna göre piyasaya karşılıksız çek dağıtıp, ortadan kaybolanlar artık Ağır Ceza Mahkemesinde Nitelikli Dolandırıcılık iddiası ile hakim karşısına çıkacaklar.

Kararara.com Haber

KARAR METNİ:

YARGITAY 15. Ceza Dairesi         

2016/4682 E. 

2018/7875 K.

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

KATILANLAR : …, Nurettin C., C. G.ve Tic. Ltd. Şti.

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık

HÜKÜM : Beraat

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

N. Kumaşçılık isimli şirketin %95 ortağı ve müdürü olan sanığın, tekstil ürünleri satan katılan şirketten 12/03/2012, 16/03/2012, 21/03/2012, 23/03/2012, 26/03/2012, 27/03/2012 ve son olarak da 29/03/2012 tarihinde toplamda 100 bin TL civarında tekstil ürünü almasına rağmen 44.155 TL bedelli karşılıksız çek vermiş olması, daha sonra katılanlar tarafından söz konusu şirkete 30/03/2012 tarihinde gittiklerinde iş yerinin kapalı ve boşaltılmış olduğunu gördükleri, bu şekilde sanığın zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia olunan olayda;

Dosya kapsamından, ticaret sicili kayıtlarından sanığın 30/09/2011 tarihinde şirketin çoğunluk hissesini devraldığı ve 500 TL olan şirket sermayesinin 500.000 TL’ye çıkartılmış olması yine soruşturma aşamasında şirket muhasebecisi tanık … ile yine tanık Selvi G.’in alınan beyanlarında söz konusu şirkette herhangi bir üretim olmadığı satın alınan ürünlerin genellikle faturasız ve irsaliyesiz olarak satıldığını beyan etmiş olmaları, yine katılanın beyanında sanığın yetkilisi olduğu şirkete satmış olduğu mallar karşılığında 44.155 TL bedelli çek aldığını ancak çekin karşılıksız çıktığını, iş yerine gittiğinde kapatılmış olduğunu ve kendisi gibi başka mağdurların da olduğu beyan etmiş olması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkartılması açısından öncelikle beyanlarda geçen hususların araştırılması, sanığın şirketinin faaliyet alanı tespit edilerek herhangi bir faaliyeti olup olmadığının tespit edilmesi, katılan beyanındaki söz konsu çekin akıbetinin araştırılması yine bu şekilde kesilen başkaca çek olup olmadığının sorulması, sanık hakkında bu yönüyle açılmış veya soruşturulan herhangi bir dava dosyaları olup olmadığının araştırılarak toplanan delillerin sonucuna göre sanığın baştan itibaren dolandırıcılık kastı ile hareket edip etmediğinin tespiti gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,

Kanuna aykırı olup, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca, hükmün BOZULMASINA, 12/11/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir