Danıştay vatandaşın kendi imkanlarıyla aldığı alkol raporunu geçerli saydı

Danıştay’dan alkollü araç kullananların kendi imkanlarıyla hastaneden alkol raporu almalarına imkan sağlayan bir karar çıktı.

Danıştay 15. Dairesinin verdiği kararda “trafik ekiplerince yapılan denetimlerde kişilerin alkolmetre ölçümüne tabi tutulması halinde çıkan sonuca herhangi bir şekilde itiraz edemeyeceği, trafik ekiplerince sağlık kuruluşlarına sevklerinin yasal olarak zorunlu olmadığı, itirazın ancak mahkemelere yapılabileceği düzenlenmiş ise de; dava açma yolu ile işlemin hukuka aykırı olduğunu iddia eden davacıların itiraz ve iddiaları değerlendirilirken, trafik ekiplerince veya Cumhuriyet Savcılığınca herhangi bir sevk olmaksızın kendi imkanlarıyla aldıkları raporların da hak arama özgürlüğü açısından yargılamaya esas alınması gerektiği, kaldı ki; hukuken aksi ispat edilene kadar doğru olarak kabul edilmesi gereken ve maddi gerçeğe ulaşmada delil niteliği taşıyan bu raporların yargı merciince gözardı edilmesinin mümkün olamayacağı ve böyle bir değerlendirmenin yapılmamasının hakkaniyete aykırı olacağı sonucuna varılmaktadır.” denildi.

Bu kararla birlikte, trafik ekiplerince yapılan alkolmetre ölçümüne itiraz ederek, özel hastaneden alınan alkol raporunun trafik cezasında dikkate alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.  Kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kararara.com Haber

KARARIN TAM METNİ

 

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir