CMK’da Önemli Değişiklikler İçeren Yasa Kanunlaştı

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik öngören teklif TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilerek kanunlaştı.

Adalet Komisyonu’nda kabul edilen teklife göre Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen ve miktar veya değeri 58 bin 800 lirayı geçen nihai kararlara karşı temyize başvurulabilecek.

Hakim ve savcılık adaylık süresi iki yıl olacak. Avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için süre bir yıl olacak. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluşacak. Adaylık süresinin sonunda adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Yazılı sınavdan en az 70 alanlar sözlü sınava alınacak.

Bölge Adliye Mahkemelerinde üye sayısının yeterli olması halinde dairelerde birden fazla heyet oluşturulabilecek. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin bozma dışındaki kalan hükümleri iki yıla kadar (iki yıl dahil) ve bunlara bağlı adli para cezaları temyiz edilebilecek.

Değişikliğin tam metni ve karşılaştırma tablosu aşağıdadır:

KANUN METNİ

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir