Alkollü sürücünün aracında yolculuk yapan neticesine katlanır

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi önüne gelen olayda, alkollü sürücünün aracına binip onunla birlikte yolculuk yapanların bunun neticelerine katlanması gerektiği yönünde bir karar verdi.

Yargıtay kararında özetle “araç sürücüsü ile davacıların murisinin arkadaş oldukları, olay günü, arkadaşları … … ile alkol alıp araçla gezmeye çıktıkları ve sonrasında kazanın meydana geldiği, sabittir. Mahkemece olayda, ölenin sürücünün arkadaşı olması nedeniyle hatır için karşılıksız taşındığı ve alkollü sürücünün kullandığı araçta yolculuk ettiği gözetilerek %30 oranında hakkaniyet indirimi yapılarak hüküm kurulmuştur. Dairemizin yerleşik kararları dikkate alındığında uygulanması gereken hatır indirimi oranı %20, müterafık kusur indirim oranı %20 olmalıdır. Ancak davalı tarafın bu konuda bir temyizi bulunmadığından Mahkemece toplam %30 oranında hakkaniyet ve müterafik kusur indirimi yapılması temyiz edenin sıfatına göre bozma nedeni yapılmamış ve davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının açıklanan nedenlerle reddine karar vermek gerekmiştir.” denildi.

Bu kararla birlikte alkollü arkadaşın yanında yolculuk yapmanın nelere sebep olabileceği bir kez daha tekrarlanmış oldu.

Kararara.com Haber

 

KARARIN TAM METNİ
YARGITAY 17. Hukuk Dairesi         
2016/1525 E. 
2018/11250 K.
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir