30 TL Değerinde tereyağ ve bal çalan hırsızın cezası onaylandı

Yargıtay  30 TL  değerinde bal  ve tereyağı çalan daha sonraki bir tarihte ise toplam değeri 37,5 TL olan çam fıstığı, baklava ve zeytin çalmaya teşebbüs eden sanık hakkında verilen cezayı doğru buldu.

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin önüne gelen olayda, sanık ilk olarak müştekiye ait dükkandan değeri 30 TL olan baklava ve tereyağı çaldı. Daha sonraki bir tarihte ise oplam değeri 37,5 TL olan çam fıstığı, baklava ve zeytin çalmaya teşebbüs ederken yakalandı.

Sanık hakkında her iki eylem nedeniyle hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs suçlarından dava açıldı. Yerel mahkeme sanık hakkında hırsızlık suçundan hüküm kurdu ve bu karar Yargıtay’ca onanarak kesinleşti.

Daha sonra Yargıtay  Cumhuriyet Başsavcılığı sanık hakkında değer azlığına ilişkin TCK’nın 145. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı yönünden dairenin kararına itiraz etti.

Dosyayı tekrar ele alan Yargıtay 13. Ceza Dairesi “Dairemizin anılan kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmaması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20.05.2015 tarih ve 6-2013/246231 sayılı itiraz istemi yerinde görülmemiş olduğundan itirazın REDDİ” şeklinde karar verdi.

Kararara Haber

 

YARGITAY 13. Ceza Dairesi
Esas No : 2015/12956
Karar No : 2015/10564
Tebliğname No : KD – 2013/246231

Hırsızlık suçundan sanık hakkında yapılan duruşma sonunda; hırsızlık suçundan mahkumiyetine ilişkin Aksaray 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 14.05.2013 tarih 2013/77-413 E.-K. sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyizi üzerine Dairemizin 28.04.2015 tarih ve 2014/22636-2015/7960 sayılı ilamı ile sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün onanmasına karar verildiği, bu karara karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20.05.2015 tarih ve 6-2013/246231 sayılı yazısı ile özetle, itiraz konusunun suçun subutuna ve vasıflandırmasına ilişkin olmayıp, sanık hakkında değer azlığına ilişkin TCK’nın 145. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına ve lehe olan cezanın belirlenmesine ilişkin olduğu, müştekiye ait işyerinden 02.01.2013 tarihinde toplam değeri 30 TL olan bal ve tereyağ çalan, 05.01.2013 tarihinde ise toplam değeri 37,5 TL olan çam fıstığı, baklava ve zeytin çalmaya teşebbüs eden sanık hakkında, birinci eylem yönünden etkin pişmanlık ve değer azlığı hükümlerinin uygulanması, ikinci eylem yönünden ise değer azlığı hükmünün uygulanması ile her iki eylem yönünden ayrı ayrı uygulama yapılarak, sanık lehine olan cezanın buna göre belirlenmesi gerektiği belirtilerek, itiraz talebinde bulunulması üzerine dosya Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

T Ü R K M İ L L E T İ   A D I N A

Dairemizin anılan kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmaması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20.05.2015 tarih ve 6-2013/246231 sayılı itiraz istemi yerinde görülmemiş olduğundan itirazın REDDİ ile 5271 sayılı CMK’nın 308/2. fıkrası uyarınca Dairemizin 28.04.2015 tarih ve 2014/22636-2015/7960 onama kararı ile ilgili itirazı incelemek üzere dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna GÖNDERİLMESİNE, 09.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir