2016 York Anvers Kuralları Resmi Gazetede Yayımlandı

YORUM KURALI Müşterek avarya paylaştırmasında aşağıdaki Kurallar, kendileriyle bağdaşmayan mevzuat ve uygulama dikkate alınmaksızın uygulanacaktır. Üstün Kural ve numaralı Kurallarda aksi öngörülmedikçe, müşterek avarya...

Banka ihtiyaç kredilerinde 60 aya kadar yapılandırma fırsatı

Resmi gazetenin bugünkü sayısında çıkarılan yönetmelik değişikliğiyle ihtiyaç kredilerinde 60 aya kadar yapılandırma fırsatı getirildi. Bankaların Kredi̇ İşlemleri̇ne İli̇şki̇n Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k hükümlerinde yapılan...

İmam Hatip Lisesine Müdür Olabilme Şartı Değişti.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Değişti. Resmi Gazetenin 09/02/2019 tarihli sayısında yer alan yönetmelik değişikliğine göre, İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde,...

Bilirkişi masrafı itiraz edene yansıtılamaz.

Anayasa Mahkemesi önüne gelen bireysel başvuruda,  insan hakları alanında faaliyet gösteren başvurucu derneğe usulsüz bağış topladığı gerekçesiyle idari para cezası verildi ayrıca başvurucuya ait banka...