2016 York Anvers Kuralları Resmi Gazetede Yayımlandı

YORUM KURALI Müşterek avarya paylaştırmasında aşağıdaki Kurallar, kendileriyle bağdaşmayan mevzuat ve uygulama dikkate alınmaksızın uygulanacaktır. Üstün Kural ve numaralı Kurallarda aksi öngörülmedikçe, müşterek avarya paylaştırması harfli Kurallara göre yapılacaktır. ÜSTÜN KURAL Makul ölçüler içinde yapılmayan fedakârlık ve masraflar için, hiçbir…Continue Reading →

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerinde değişiklik yapıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca çıkarılan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerinde değişiklik yapıldı. Değişiklik metninde hesap durumu belgeleri konusu yeniden düzenlenerek “660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim…Continue Reading →

Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklik metninde “İlk muayenenin geçerlilik süresi üç yıldır. Birinci fıkranın (a) bendine göre ilk muayenesi yapılmış taksimetrelerin taksiye montajının yapılması halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın en geç beş iş günü…Continue Reading →

İstinaf Mahkemeleri Küçük Yargıtay Oluyor!

AK Parti’nin 12 maddelik teklifi TBMM’de Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti’nin hazırladığı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 12 maddelik teklif ile istinaf mahkemelerinde alt heyetler kurulması yönünde öneriler yer alıyor. AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif,…Continue Reading →

Banka ihtiyaç kredilerinde 60 aya kadar yapılandırma fırsatı

Resmi gazetenin bugünkü sayısında çıkarılan yönetmelik değişikliğiyle ihtiyaç kredilerinde 60 aya kadar yapılandırma fırsatı getirildi. Bankaların Kredi̇ İşlemleri̇ne İli̇şki̇n Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k hükümlerinde yapılan değişiklik metninde “Bu maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç…Continue Reading →

Danıştay Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği Çıktı

Resmi Gazetenin 09/02/2019 tarihli sayısında çıkarılan yönetmelikle, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Danıştay Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlandı. Yönetmeliğin Danıştay Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı…Continue Reading →

İmam Hatip Lisesine Müdür Olabilme Şartı Değişti.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Değişti. Resmi Gazetenin 09/02/2019 tarihli sayısında yer alan yönetmelik değişikliğine göre, İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak şartları aranacak. Mevzuat değişikliğinin tam metnini aşağıda paylaştık.   MİLLÎ…Continue Reading →

Hakim ve savcıların yükselme kriterlerinde değişiklik

HSK tarafından çıkarılan genelgeye göre Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının derece, terfi, sicil ve başarı durumları ile yükselme kriterleri yeniden düzenlendi. Genelgede Cumhuriyet Savcılarının terfisinde “ihbar evraklarının” ve uzlaştırma başarılarının önem kazanması dikkat çekti. Genelgenin tam metnini aşağıda paylaştık   T.C….Continue Reading →

Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ Ön Li̇sans Ve Li̇sans Eği̇ti̇m-Öğreti̇m ve Sınav Yönetmeli̇ği̇ Çıktı – 2019

Anadolu Üniversitesine bağlı fakültelerin, yüksekokulların, meslek yüksekokullarının ve Devlet Konservatuvarının ön lisans ve lisans programlarında uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlendi. 06 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik içeriğine göre yönetmeliğin Anadolu Üniversitesine bağlı Açıköğretim, İktisat…Continue Reading →