NAFAKA,BORÇLU YANINDA KALAN ÇOCUK İÇİN ÖDENECEK NAFAKA MİKTARINDAN DÜŞÜLMESİ

NAFAKA BORÇLUSU,BORÇLU YANINDA KALAN ÇOCUĞUN, KALDIĞI SÜRE İÇERSİN’DE, ÖDEMEKTE OLDUĞU NAFAKA MİKTARINDAN SORUMLU OLMADIĞI

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2003/23047
KARAR NO. 2004/349
KARAR TARİHİ. 16.1.2004

> İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ— NAFAKA ALACAĞINA DAYALI İCRA TAKİBİ

ÖZET : Lehine nafakaya hükmedilen, tarafların müşterek çocuğu, borçlu baba yanında kaldığı sürelerdeki nafaka alacağının, toplam borçtan düşürülmesi yönünden bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Yukarıda tarih ve numarası yapılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,Lehine nafakaya hükmedilen, tarafların müşterek çocuğu Ali’nin Temmuz 2001 tarihinden itibaren borçlunun yanında kaldığı tanık beyânı ile doğrulandığı gibi alacaklı vekilinin 11.3.2003 tarihli oturumundaki kabulü ile de sabit olmuştur. Bu durumda küçük Ali’nin baba yanında kaldığı sürelerdeki nafaka alacağının, toplam borçtan düşürülmesi yönünden bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu hususa ilişkin istemin de reddi yolunda hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.01.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — Cum Mar 27, 2015 1:36 pm — Cevaplar 0 — Ziyaret 146


kararara.com Sitesine Git

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir