Muhafaza Görevini Kötüye Kul..Mahcuzu Satış Yerine Götürmeme

YARGITAY 4. Ceza Dairesi

Esas:2011/12316
Karar:2011/8440

…”Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi’nin 22.12.2009 tarih ve 2008/7470 esas, 2009/21076 karar, 26.01.2010 tarih ve 2008/6720 esas, 2010/777 sayılı kararlarında belirtildiği üzere, “…vedia sözleşmesinin bir türü olan yedieminlik kurumunun yediemine yüklediği muhafaza ve iade görevinin yalnızca kendisine teslim edilen yerde saklama ve iade etme yükümlülüğü yüklediği, hacizli malı satış yerine götürme yükümlülüğünün bulunmadığı…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın