MK 1007 MADDESİ GEREĞİNCE TAZMİNAT İSTEMİ

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2011/16678 E.N , 2012/237 K.N.

…Davacı Ali 29.06.2009 tarihli dilekçesiyle A… (Çam) köy 229 sayılı parselin kendisinin pay sahibi olduğu Temmuz 1979 tarih 8, 9, 10 ve Ekim 1979 tarih 1 sıra numaralı tapu kaydı kapsamında kaldığı, taşınmazı tapudan devraldığında orman ile ilgili bir kayıt bulunmadığı, iyi niyetle satın aldığı, 229 sayılı parselin kadastro mahkemesi kararı ile Hazine adına tapuya tesciline ilişkin hükmün kesinleşmesiyle zarara uğradıkları, Medeni Yasanın 1007. maddesi hükmüne göre, şimdilik 100.000,00.-TL. tazminatın, kadastro mahkemesi kararının kesinleştiği tarihden başlanarak hesaplanacak faiziyle birlikte davalı Hazineden alınarak kendisine verilmesini istemiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın