MENFİ TESPİT , BANKANIN KÖTÜNİYETLİ KABUL EDİLECEĞİ HAL…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  ESAS NO: 2012/19-778  KARAR NO: 2013/250

(…Davacı vekili, davalının müvekkili aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe giriştiğini, takibe dayanak senetlerde müvekkilinin imzasının bulunmadığını belirterek 30.11.2010, 30.12.2010 vade tarihli 14.000.00 TL bedelli senetlerden dolayı müvekkilinin borçlu olmadığının tespiti ile %40 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davacı aleyhine girişilen icra takibinden feragat ettiklerini bildirerek konusuz kalan davanın reddini istemiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın