MEMNU HAKLARIN İADESİ

Memnu hakların iadesi kararı alabilmek için öncelikle cezanın tamamen infaz edilmis olması gerekir bu birinci şart. Cezanın tamamen infaz edilmis olmasından kasıt örneğin hükümlü koşullu salıverme ile tahliye olsa bile dışarıdaki denetim süresini de tamamlayacak ki cezası infaz edilmiş diyebilelim.

Örneğin siz diyelim 6 sene bir suçtan ceza aldınız 4 sene cezaevinde yattınız koşullu salıvermeden tahliye oldunuz geri kalan 2 yılı da denetimli olarak geçiriyorsunuz siz ancak ve ancak denetimde bittikten sonra memnu hakların iadesini isteyebilirsiniz.

Ayrıca cezanızın infaz tarihinden itibaren 3 yıllık süre geçmeli ve siz bu 3 yılık süreyi iyi halli geçirmelisiniz ki memnu hakların iadesi kararı alabilesiniz. Yani bu üç yıllık süre içinde yeni bir suç işlememiş olmanız gerekiyor . Siz memnu hakların iadesi kararını hangi mahkeme size mahkumiyet kararı verdi ise o mahkemeden istersiniz. Eğer siz mahkumiyet kararı veren mahkemenin yargı çevresi dışında oturuyorsanız oradaki aynı dereceli bir mahkemeden de memnu hakların iadesi kararı alabilirsiniz. Örneğin İzmir’de bir mahkeme size mahkumiyet kararı verdi ama siz İstanbul’da yaşıyorsanız İstanbul’daki aynı dereceli bir mahkemeden de bu kararı alabilirsiniz .Tercih sizin . Gelelim Devlet memurluğunda memnu hakların iadesi kararının etkisine. Bildiğimiz gibi bir kişi kasıtlı bir suç isler ve bu suçtan 1 yıl ya da daha fazla ceza alırsa Devlet memuru olamaz.

Aynı şekilde yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olursa Devlet memuru olamayacağı gibi Devlet memuru ise bu hakkını kaybeder . Ama bu kişi hakkında Memnu hakların iadesi kararı verilirse yasaklanmış haklarına kavuşur ve memurluktaki engeli kalkmış olur ama idare hükümlüyü kabul edip etmemekte serbesttir. Ama tabii ki bu da idari yargının denetimine tabi olacaktır.

Gelelim Milletvekilliğinde durum ne olacak ? Aynı Devlet memurlarında olduğu gibi bir kişi 1 sene yada daha fazla hapis cezası alırsa cezası affa uğramış olsa bile milletvekili seçilme hakkına sahip olamazlar. Milletvekili olabilmesi için memnu hakların iadesi kararı alınması gerekecektir. Ancak öyle bazı meslek grupları vardır ki memnu hakların iadesi kararı alsanız bile bu mesleklerin etik kuralları gereği sizin bu mesleğinizi yapmanıza engel olacaktır.

Örneğin Mali Müşavirler olmak isteyen Avukat olmak isteyen kişiler 1 yıl yada daha fazla ceza almışlarsa ve cezaları infaz bile edilmiş olsa + memnu hakların iadesi kararı alsalar bile mesleklerinin bağlı olduğu meslek kuruluşları o kişiyi kurumlarına almayabilir. Bu durumda Danıştay bu kararı onaylayabilir temkinli olun.

Çünkü Avukatlık kanunu 5 / a maddesi ” Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinen kişiler hakkında meslek örgütünü verdiği ret kararını uygulamada Danıştay haklı bulabilir. Memnu hakların iadesi kararı biz vatandaşların hakkını kullanmasını sağlayan cezanın infazından sonra buna imkan tanıyan bir bir konudur. İsterseniz birazda sabıka kaydının silinmesinden bahseyim sizlere. Hükümlü cezasını infaz etti ise sabıka kaydı silinir.

Ama Arşiv kaydı ise 5 yıl sonra silinir. Eğer mahkemenin kararında hak yoksunlukları var ise hükümlü önce mahkemesine yada aynı derece mahkemeye memnu hakların iadesi başvurusunu yapmalı ve memnu hakların iadesine mahkeme karar verirse kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 15 yıl sonra arşiv kaydı silinir eğer memnu hakların iadesi kararı verilmemişse kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 30 yıl geçtikten sonra arşiv kaydı silinebilir.

Hükümlü ölmüşse tabii ki arşiv kaydı silinecektir. Birde bu eylem suç olmaktan çıkmışsa tabii ki Arşiv kaydı silinir. Hagb kararları bilginiz olsun Adli sicilde yazmaz onlar ayrı bir bölümde kaydedilir aynı şekilde kamu davasının açılmasının ertelenmesin kararları da kendine özgü sicilde kaydedilir. Disiplin suçlarına ilişkin mahkumiyet kararları askeri suçlara ilişkin mahkumiyet kararları disiplin hapsi tazyik hapsi idari para cezaları adli sicile yazılmaz. Ama etkin pişmanlık şikayetten vazgeçme cezanızın zamanaşımı kararı genel af özel affa uğrayan kararlar yazılır . Kısa süreli hapis cezalarına mahkumiyet kararları adli para cezaları sicile islenir. Ayrıca erteleme kararları sicile islenir.

Av. Nevin Ömeroglu Demirel.
Bu konudaki sorularınızı 0 532 508 90 45 Nolu irtibat telefonuma bildirebilirsiniz

Comments are closed.