Manisa Sulh Ceza Mahkemesi başvuru yazısında; bu tür davalara bakmaya Mahkemenin görevli olmadığı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1986/21

Karar Sayısı : 1986/20

Karar Günü : 29.7.1986

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

1- Manisa Sulh Ceza Mahkemesi başvuru yazısında; bu tür davalara bakmaya Mahkemenin görevli olmadığını belirlemiş bulunduğuna göre öncelikle bu konunun halli gerektiğine,

2- Görev sorununun başvuran mahkemenin görevli olduğu yolunda çözümlenmesi halinde usulüne göre düzenlenmiş gerekçeli başvurma kararı ile dosya içinde bulunan ve Mahkemece, iptali istenen maddenin Anayasa’ya aykırılığı konusu ile ilgili görülen belgelerin onanlı örneklerinin gönderilmesi için başvurunun Mahkemesine geri çevrilmesine, Mahmut C.CUHRUK, Necdet DARICIOĞLU, Yekta Güngör ÖZDEN ve muammer TURAN’ın “Dosyanın sadece eksiklik nedeniyle geri çevrilmesi gerektiği” yolundaki karşıoyları ve oyçokluğuyla,

29.7.1986 gününde karar verildi.

Başkan

Orhan ONAR

Başkanvekili

Mahmut C.CUHRUK

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mustafa GÖNÜL

Üye

Osman Vahdettin OKTAY

Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

Adnan KÜKNER

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir