Mala Zarar Verme, Şahsi Cezasızlık Sebebi…

YARGITAY 9. Ceza Dairesi E:2009/14147 K:2011/12083 T:18.07.2011

Mala Zarar Verme
Şahsi Cezasıziık Sebebi veya Cezada Indirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep

Özet
Katılan murisin sanığın kardeşi olduğunun beyanı üzerine, sanığa ait vukuatlı nüfus kaydı getirtilip sanık ile katılanın suç tarihinde aynı konutta beraber oturup oturmadıkları araştırıldıktan sonra suç tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı TCK’nın 524. ve karar tarihinde yürürlükte olan 5237 sayılı TCK’nın 167. maddeleri de nazara alınarak sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmelidir. Devamı…

Share

Bir cevap yazın